Ardentía #3

Un mar de memorias

Data de publicación 03/06/2006

A Atalaia | O barco da memoria | Blanco-Amor, fotógrafo do mar | Auga e Fotografía | Historia de vida, historia debida | Bolinando para socializar o patrimonio marítimo e fluvial. Crónica do VII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia | O barrio mariñeiro de San Tomé do Mar. O urbanismo na 1ª metade do século XX | Construccións marítimas da primeira industrialización. Da salga á conserva. Do legado patrimonial a novos usos en activación | Toponimia marítima e fluvial desde o Miño a Panxón: “Fillo de fías ao pe de cabo de vicos, mar de prajetas” e outros mil catrocentos hidrónimos | Pesqueiras do mar: As cambôas de Carreço | Os barqueiros de Cela | O Ulla, río de “patifas” e “baleiros” | “O novenario”, a anguía comunitaria do lago de Carucedo (O Bierzo) | Staffan Mörling, o sueco de Beluso que dignificou os barcos dos pobres | Letras na almadraba: “Axúdate” e “A illa milagreira” | Sino de proa: Un veleiro incansábel: “Derrota e singraduras do Joaquín Vieta” | A riqueza da lingua popular e mariñeira:”Unha maré de palabras (Contribución ao léxico do Morrazo)” | Manda o peixe: “Follas do bacallau” | Pintores do Mar: Ernesto Goday | Obituario