Ardentía #1

O Patrimonio Inmaterial

Data de publicación 07/2004

Ardentía nº1 Descarga

Collendo Corso | A Atalaia | Homenaxe aos náufragos do Bahía | Expedición a Douarnenez | Un patrimonio común galego-portugués | Mãos do mar | Alimentación simboloxía e identidade | Imaxinario do Miño | Xoaquin Lourenzo e a cultura marítima | Estaleiros navais artesanais de madeira no norte de Portugal. Sobrevivencia ou reconversão | Entrevista a Ramón Senade (Moncho da Maestra) | Andisías e rutías: Mar de mar e mar de vebnto na Arousa e na Costa da Marte | Memorias de mar e cebola | ¿Por que en beiramar herdan a casa as mulleres? | Breves apuntamentos sobre a especificidade do home de mar |Morfoloxía e análise do sistema folclórico tradicional de Galicia | A sociabilidade mariñeira. Asociacionismo e distribución da pesca na beiramar galega | Pintores do mar: Eduardo Baamonde.